Grad Požega - Prijava podataka za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade uslijed epidemije COVID-19

Predgovor

Predgovor

Uvjeti za izradu prijave *

Pročitajte uvijete za izradu ove prijave, potvrdite suglasnost kako bi mogli izraditi prijavu.
Napomena *

Pročitajte napomenu, potvrdite da ste upoznati s napomenom.
Ovo je 1. stanica od 5. Kako bi predali obrazac, morate proći sve korake. Pritisnite Nastavi kako bi krenuli na slijedeći korak.

Grad Požega skuplja i obrađuje osobne podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), te Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Za detalje pogledajte na www.pozega.hr ili pošaljite upit na szop@pozega.hr.